เตรียมพบกับ RIVER HOTEL HATYAI และ RIVERA RESTAURANT HATYAI ภายในปี 2022 เยี่ยมชมโครงการ /// เตรียมพบกับ SKY ในรูปแบบใหม่เร็ว ๆ นี้ ///สนใจร่วมงานกับ RIVER HOTEL PATTANI ติดต่อ

สถานที่สำคัญ

เป็นระยะทางและเวลาการเดินทางโดยประมาณเริ่มต้นจาก โรงแรม ริเวอร์ ปัตตานี

มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี

    ระยะทาง 1.4 กิโลเมตร
    เดินทางโดยรถยนต์ 5 นาที

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

    ระยะทาง 2.8 กิโลเมตร
    เดินทางโดยรถยนต์ 8 นาที

วัดช้างให้

    ระยะทาง 31 กิโลเมตร
    เดินทางโดยรถยนต์ 25-30 นาที

ปัตตานี สกายวอล์ค

    ระยะทาง 5 กิโลเมตร
    เดินทางโดยรถยนต์ 14 นาที